Archive | WordPress

Föregående- och nästa navigering i WordPress

Visa föregående- och nästa navigering i dina inlägg i WordPress med bla previous_post_link-funktionen.

Lägg in nedanstående kod i respektive fil i ditt WordPress-tema.

single.php (eller annan fil där föregående/nästa navigering önskas)

echo '<div id="prev-next">';
echo '<div>';

if(get_adjacent_post(false, '', true)) {
  echo '&laquo; F&ouml;reg&aring;ende';
  previous_post_link('%link', '%title');
}
echo '</div>';
echo '<div>';

if(get_adjacent_post(false, '', false)) {
  echo 'N&auml;sta &raquo;';
  next_post_link('%link', '%title');
}

custom.css

/*** CSS for Previous &amp; Next Post Links in Single Page ***/
#prev-next { float: left; margin:10px; width:98%; font-size:0.8em}
#prev-next .prev-link {float: left;width: 50%;text-align: left;}
#prev-next .prev-link a {float: left;text-align: left;}
#prev-next .next-link {float: right;width: 50%;text-align: right;}
#prev-next .next-link a {float: right;text-align: right;}
#prev-next a{text-decoration: underline; }
#prev-next a:hover { text-decoration: none; }

Visa inte “Föregående” om det är första inlägget

Med “get_adjacent_post” kan du kontrollera om inlägg existerar och utifrån detta välja om vad som skall visas vilket är bra om man tex visar det första inlägget och det inte finns fler föregående inlägg.


Kodstandard i WordPress

Det finns olika stilar för att skriva och formatera sin kod och kort sagt är ingen stil fel men vissa är tydligare än andra. Är man fler än en person som utvecklar och dessutom släppt kod som öppen där flera kan påverka är det att föredra att ha kodstandard som ska följas för att minimera spaghetti-kod.

Vilket kodstandard ska du välja?

WordPress har tagit fram sin kodstandard och som i stora drag följer den kodstruktur som idag används.

Läs WordPress kodstandard (WordPress Coding Standards)

Tags: ,