Komodo IDE/Edit via SSH med privat nyckel under Windows

Komodo

För att ansluta Komodo IDE & Edit via SSH med en privat nyckel under Windows behöver du ladda ner Pageant och lägga till din privata nyckel. Därefter skapar du en ny serveranslutning i Komodo med servertypen “SCP” och väljer användarnamn och port som ska användas. Klart!

Vad är Komodo?

Komodo är en populär och mycket kompetent editor  som finns till Windows, Mac och Linux.

Ladda ner Komodo Edit (gratis)
Prova Komodo IDE

 

No comments yet.

Leave a Reply

*