Föregående- och nästa navigering i WordPress

Visa föregående- och nästa navigering i dina inlägg i WordPress med bla previous_post_link-funktionen.

Lägg in nedanstående kod i respektive fil i ditt WordPress-tema.

single.php (eller annan fil där föregående/nästa navigering önskas)

echo '<div id="prev-next">';
echo '<div>';

if(get_adjacent_post(false, '', true)) {
  echo '&laquo; F&ouml;reg&aring;ende';
  previous_post_link('%link', '%title');
}
echo '</div>';
echo '<div>';

if(get_adjacent_post(false, '', false)) {
  echo 'N&auml;sta &raquo;';
  next_post_link('%link', '%title');
}

custom.css

/*** CSS for Previous &amp; Next Post Links in Single Page ***/
#prev-next { float: left; margin:10px; width:98%; font-size:0.8em}
#prev-next .prev-link {float: left;width: 50%;text-align: left;}
#prev-next .prev-link a {float: left;text-align: left;}
#prev-next .next-link {float: right;width: 50%;text-align: right;}
#prev-next .next-link a {float: right;text-align: right;}
#prev-next a{text-decoration: underline; }
#prev-next a:hover { text-decoration: none; }

Visa inte “Föregående” om det är första inlägget

Med “get_adjacent_post” kan du kontrollera om inlägg existerar och utifrån detta välja om vad som skall visas vilket är bra om man tex visar det första inlägget och det inte finns fler föregående inlägg.

No comments yet.

Leave a Reply

*