Archive | June, 2014

Föregående- och nästa navigering i WordPress

Visa föregående- och nästa navigering i dina inlägg i WordPress med bla previous_post_link-funktionen.

Lägg in nedanstående kod i respektive fil i ditt WordPress-tema.

single.php (eller annan fil där föregående/nästa navigering önskas)

echo '<div id="prev-next">';
echo '<div>';

if(get_adjacent_post(false, '', true)) {
  echo '&laquo; F&ouml;reg&aring;ende';
  previous_post_link('%link', '%title');
}
echo '</div>';
echo '<div>';

if(get_adjacent_post(false, '', false)) {
  echo 'N&auml;sta &raquo;';
  next_post_link('%link', '%title');
}

custom.css

/*** CSS for Previous &amp; Next Post Links in Single Page ***/
#prev-next { float: left; margin:10px; width:98%; font-size:0.8em}
#prev-next .prev-link {float: left;width: 50%;text-align: left;}
#prev-next .prev-link a {float: left;text-align: left;}
#prev-next .next-link {float: right;width: 50%;text-align: right;}
#prev-next .next-link a {float: right;text-align: right;}
#prev-next a{text-decoration: underline; }
#prev-next a:hover { text-decoration: none; }

Visa inte “Föregående” om det är första inlägget

Med “get_adjacent_post” kan du kontrollera om inlägg existerar och utifrån detta välja om vad som skall visas vilket är bra om man tex visar det första inlägget och det inte finns fler föregående inlägg.


Komodo IDE/Edit via SSH med privat nyckel under Windows

Komodo

För att ansluta Komodo IDE & Edit via SSH med en privat nyckel under Windows behöver du ladda ner Pageant och lägga till din privata nyckel. Därefter skapar du en ny serveranslutning i Komodo med servertypen “SCP” och väljer användarnamn och port som ska användas. Klart!

Vad är Komodo?

Komodo är en populär och mycket kompetent editor  som finns till Windows, Mac och Linux.

Ladda ner Komodo Edit (gratis)
Prova Komodo IDE